Wat zijn de voordelen van werken met een erkend vastgoedmakelaar? naar nieuws overzicht

27 Mei 2019

Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar is een beschermd beroep. Dit wil zeggen dat niemand zich onrechtmatig mag voordoen als makelaar. Om de erkenning van vastgoedmakelaar te behalen zijn heel wat vereisten. Vanaf een bepaald diploma kan je toegelaten worden als stagiair. Nadien volgen er pittige examens.

Een erkend vastgoedmakelaar staat onder toezicht van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Dit betekent dat hij zich strikt moet houden aan de plichtenleer. Doet hij dit niet, riskeert hij tuchtsancties. We sommen de belangrijkste op:

  • Voorafgaand aan de aanvaarding van elke opdracht, moet de vastgoedmakelaar aan zijn potentiële opdrachtgever een schriftelijk voorstel van overeenkomst voorleggen. Hierin moeten de verplichtingen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze geformuleerd worden, in het bijzonder de clausule van de berekenings- en betalingswijze van het ereloon.
  • De vastgoedmakelaar dient minimaal de beschikbaarheid van het pand na te gaan, bijvoorbeeld in geval van een lopende huurovereenkomst. Eveneens is het de vastgoedmakelaar verboden om een pand nog verder te koop aan te bieden terwijl er reeds een geldig gesloten verkoopovereenkomst is.
  • Een vastgoedmakelaar dient kandidaat kopers en huurders correct te informeren aangaande alle essentiële elementen met betrekking tot het onroerend goed.
  • De vastgoedmakelaar dient de opdrachtgever op periodieke basis en minstens maandelijks te informeren over de uitvoering van de opdracht. Om discussies te vermijden is het aan te raden dat deze maandelijkse rapportering via mail of brief gebeurt.
  • Tijdens zijn opdracht is de vastgoedmakelaar-bemiddelaar verplicht om elk bod of elk ander voorstel tot verbintenis dat hij ontvangt van kandidaten, aan zijn opdrachtgever mee te delen, tenzij anders overeengekomen.
  • Vastgoedmakelaars zijn verplicht zich duidelijk herkenbaar op te stellen bij hun bezoeken, in hun advertenties en bij het gebruik van reclameborden. Ze dienen zich in correcte hoedanigheid aan vastgoedeigenaars voor te stellen en zich dus niet voor te doen als kandidaat-koper om een bezoek in de woning vast te krijgen.
  • Bij een verkoop is het gebruikelijk dat dat koper een voorschot op de derdenrekening stort. Deze verplichte derdenrekening is beschermd door de collectieve polis van het BIV bij AXA. Hierdoor moeten klanten geen schrik hebben om hun voorschot kwijt te geraken wegens malafide praktijken of faillissement.
  • Elke vastgoedmakelaar is verplicht om minstens 10 uur permanente vorming per jaar te volgen om de nodige aandacht te besteden aan zijn beroepsvervolmaking. Hierbij wordt in het bijzonder rekening houden met de juridische of technische actualiteit.

Een niet erkende vastgoedmakelaar kan deze garanties niet bieden, waardoor zowel een verkoper als koper risico’s loopt!

Wil je alle verplichtingen van de erkende vastgoedmakelaar lezen, surf dan naar https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar.

Wil je zeker zijn dat je makelaar een BIV-erkenning heeft, doe dan een zoekopdracht via https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/alle-vastgoedmakelaars-vind-je-hier.


 

Indien je meer informatie over de werking van de Vastgoedpraktijk wenst, lees dan onze aanpak of maak vrijblijvend een afspraak met ons op 0467 004 004.

Graag tot uw dienst,

Evie Van der beek

Erkend vastgoedmakelaar, BIV 512.137

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons