Aanpassing Vlaams verkooprecht vanaf 1/1/2022 naar nieuws overzicht

07 Januari 2022

Tarieven:

3% (i.p.v. 6%) bij de aankoop van een ‘enige en eigen woning’ (datum notariële akte is bepalend);
1% (i.p.v. 5%) bij ‘ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van een enige en eigen woning’ (datum notariële akte is bepalend);
12% (i.p.v. 10%) voor de aankoop van een ‘andere dan de enige eigen woning’ (bv. tweede eigendom of bouwgrond) (datum compromis is bepalend - werd het compromis uiterlijk tegen 31.12.2021 ondertekend dan is nog steeds het tarief van 10% van toepassing.

Meeneembaarheid:

De termijn waarbinnen u uw ‘oude’ woning moet verkopen om te kunnen genieten van de meeneembaarheid wordt opgetrokken naar 2 jaar (i.p.v. 1 jaar). Het systeem van de meeneembaarheid van de reeds betaalde registratierechten (met een maximum van € 13.000) op uw verkochte gezinswoning zal op basis van een overgangsregeling tegen uiterlijk 31.12.2023 verdwijnen. Tot die datum zal men kunnen kiezen tussen: de oude (hogere) tarieven in combinatie met de meeneembaarheid; de nieuwe (lagere) tarieven zonder meeneembaarheid.

Bescheiden woning:

De grensbedragen om te genieten van een bijkomende vermindering (€ 2.800 of € 960 bij energetische renovatie) voor een ‘enige en eigen bescheiden woning’ bedragen sinds 01.01.2022 maximaal € 220.000 (i.p.v. € 200.000) buiten de kernsteden/Vlaamse rand rond Brussel of maximaal € 240.000 (i.p.v. € 220.000) binnen de kernsteden/Vlaamse rand rond Brussel.

Bron: Programmadecreet bij de begroting 2022 van 23.12.2021, BS 29 december 2021

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons