Woningprijzen 2018 naar nieuws overzicht

25 April 2019

De belangrijkste resultaten:

De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 200.000 euro. Voor een huis in open bebouwingbetaalde men 285.000 euro.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het duurste gewest. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 376.000 euro. Voor huizen in open bebouwing was dit 847.500 euro.
Het Waals Gewest was het goedkoopste met een mediaanprijs van 140.000 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing en 232.250 euro voor huizen in open bebouwing.
De prijzen in het Vlaams Gewest situeren zich tussen deze twee uitersten: huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 226.000 euro. Voor huizen in open bebouwing lag het niveau op 319.000 euro.
Definitie: de mediaanprijs is de prijs waarbij 50% van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50% duurder. Dit geeft een robuuster en een doorheen de tijd beter vergelijkbaar resultaat. Mediaanprijzen ondervinden immers minder  impact van extreme verkoopprijzen.

België

De mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 200.000 euro voor het volledige jaar 2018. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 285.000 euro. Wie een huis in open bebouwing wenste te kopen diende dus 85.000 euro extra op tafel te leggen bovenop de prijs van een huis in gesloten of halfopen bebouwing. Appartementen kostten 182.000 euro:

Ten opzichte van het vorige jaar 2017 zijn de mediaanprijzen van huizen in gesloten of halfopen bebouwing met 5,3% gestegen, ofwel een toename van 10.000 euro – dit is dubbel zo veel als het jaar voordien. Voor huizen in open bebouwing was er een prijsstijging van 2,9% of 8.000 euro.  De prijstoename was het laagst voor de appartementen: deze stegen met 4.500 euro, wat neerkomt op een procentuele toename van 2,5%.

In het Vlaams gewest

Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten hier 226.000 euro, een toename van 7.000 euro (+3,2%) ten opzichte van 2017. Huizen in open bebouwing (319.000 euro) kenden tegenover het jaar voordien een prijsstijging van 4,6% ofwel 14.000 euro, terwijl ze het jaar daarvoor even duur waren gebleven. Appartementen kostten 185.000 euro en zijn 5.000 euro (+2,8%) duurder geworden, evenveel als het vorige jaar.

Op provinciaal niveau

In het Vlaams Gewest was een huis in 2018 het duurst in de provincie Vlaams-Brabant: een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 267.500 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 355.000 euro. In Limburg waren de huizen het goedkoopst: 187.000 voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 245.000 euro voor een open bebouwing. Vlaams-Brabant was ook de duurste provincie voor de appartementen (205.000 euro) terwijl de provincie Antwerpen hiervoor de laagste mediaanprijs had (178.000 euro).

 

De duurste Vlaamse gemeente was Knokke-Heist met een mediaanprijs van 530.000 euro. De goedkoopste huizen in dit gewest waren te vinden in Ronse met een mediaanprijs van 140.000 euro.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/woningprijzen-2018

 

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons