Tarief van 6% of 7% voor de gezinswoning in Vlaanderen? naar nieuws overzicht

24 Maart 2019

 7% of 6% voor een gezinswoning


Tarief van 7% voor gezinswoning. Sinds 01.06.2018 geldt in het Vlaams gewest het tarief van 7% bij de aankoop van een gezinswoning. Dat tarief geldt bij een aankoop van een enige gezinswoning door een natuurlijke persoon in volle eigendom. De koper mag in principe nog geen woning of bouwgrond bezitten of moet die dan tenminste binnen het jaar verder verkopen.

Let op!  Wordt niet aan een van de voorwaarden voldaan, dan geldt het tarief van 10%; dat blijft het basistarief.

Tarief van 6% bij verbouwing. Het tarief van 7% wordt verlaagd naar 6% indien de koper in het pand een ingrijpende energetische verbouwing (IER) zal uitvoeren.

Wanneer is er sprake van een IER? Dat is niet zo eenvoudig te bepalen. Het gaat kortweg om een renovatie waarbij minstens de ‘opwekker’ (de installatie) voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil van de woning (na)geïsoleerd wordt.

Tip.  Meer details vindt u terug op: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/aard-van-de-werken/ier .

Andere domicilievoorwaarde! Houd er rekening mee dat u voor het verlaagd tarief van 7% binnen de twee jaar na aankoopakte ingeschreven moet zijn op het adres. Gaat het om een aankoop met verbouwing, dan bedraagt die termijn echter vijf jaar na aankoopakte.

Achteraf toch nog te wijzigen?


U wilt nadien toch verbouwen. Beslist u na de aankoop tegen 7% om toch ingrijpend te renoveren, dan kunt u nadien nog overschakelen naar het tarief van 6% en dus die 1% die te veel betaald werd, terugvorderen. Dat werd uitdrukkelijk beslist door Vlabel (Vlabel standpunt nr. 18049, 11.06.2018) .

Het best domicilie binnen de twee jaar! Daar moet u wel rekening mee houden. Enkel als u binnen de twee jaar ingeschreven bent op dat adres, kunt u een verklaring opmaken om de 1% terug te krijgen.

Let op!  Besluit u ingrijpend te renoveren na twee jaar, dan moet u aanvullende rechten betalen. In dat geval heeft u immers niet voldaan aan de voorwaarden voor het tarief van 7% en heeft u er dus geen recht op. U moet dan 3% bijbetalen. Het tarief wordt immers 10%. U betaalt bovendien 20% belastingverhoging op die 3%. U kunt dan wel tegelijk een teruggave vragen van 4% (10% - 6%). De belastingverhoging wordt echter niet kwijtgescholden.

Voorbeeld. A koopt een woning van € 300.000 tegen een tarief van 7%, dus betaalt hij € 21.000. Na drie jaar gaat A toch een IER uitvoeren. A moet dan eerst 3% extra betalen (€ 9.000) + 20% belastingverhoging, dus € 10.800 in totaal extra. Nadien kan A wel € 12.000 (4%) terugvragen door een verklaring af te leggen i.v.m. de IER. De € 1.800 belastingverhoging krijgt A wel niet terug.

Toch niet verbouwen, wat dan? Stel, u kocht tegen 6% als koper, maar u wenst nadien niet langer de IER uit te voeren. Neem dan zeker binnen de twee jaar uw inschrijving op het adres, dan kunt u het tarief van 7% toch nog vragen, volgens een niet-gepubliceerd standpunt van Vlabel. In dat geval moet u op die 1% wel een belastingverhoging betalen van 20%. Dus finaal betaalt u 6% + 1% + 0,2% = 7,2%.

Kocht u in Vlaanderen uw enige gezinswoning tegen het tarief van 7% dan kunt u – als u nadien toch een IER doet – nog overstappen naar het tarief van 6%. Schrijft u zich binnen de twee jaar in op dat adres, dan kan dat zonder belastingverhoging. Ook een omgekeerde beweging – van 6% naar 7% – kan met een belastingverhoging van 0,2%.

Bron: Indicator - Tips & Advies Ondernemingsdatabank

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons